Обществена поръчка с предмет:

„Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид– тип „обяд” по предварителна заявка за учениците от І до ІV клас и Подготвителен клас в НУ „Св.Паисий Хилендарски” гр. Банско.

Изтегли обява

Изтегли информация

Изтегли документи

Изтегли образци